fbpx
ספא ספץ - מערת ספא יחודית בצפת

תקנון אתר

 1. כניסה למתקני הספא:
  • הכניסה לאתר היא לאדם בגיר בלבד, מגיל 18 ואילך.
  • למבלים מתחת לגיל 18- הכניסה לכל אחד ממתקני הספא הינה בליווי ובאחריות ההורים בלבד!!!
  • אחריות השימוש במתקני הספא הינה על בעל כרטיס האשראי והחתום על טופס הזמנה זה. בעל כרטיס האשראי יקבל הסבר מבעלי המקום על כללי ההתנהגות בבריכה ושימוש במתקנים נלווים ויקבל על עצמו אחריות מלאה על השימוש בבריכה ובמתקנים הנלווים.
  • השימוש בבריכה ובמתקנים הנלווים הינו באחריות המתרחצים בלבד; אין מציל במקום (ואין חובה בדין לכך) והאורחים מתחייבים להישמע לתדרוך והוראות בעלי הספא.
  • יש להקפיד על נעילת נעליים למניעת החלקה.

 

 1. ההתנהלות במתחם הספא:
  • המזמין יהיה אחראי לכל נזק ותקלה, שייגרם למתחם ו/או למתקני המקום.
  • מס' האשראי שנמסר לחברה ישמש לחיוב נזקים ותקלות שיגרמו ע"י הנופשים בזמן האירוח. התשלום יתבצע באשראי או במזומן או באפליקציית ביט בזמן הכניסה למתחם!
  • המוזיקה יכולה להיות רק בתוך המתחם במערכת הקיימת, אין להכניס מערכת שמע חיצונית – המתחם נמצא בשכונת מגורים. חובה לשמור על השקט!!!
  • אין להכניס למקום אנשים נוספים ללא אישור ממפעיל המתחם.
  • אסור לעשן בתוך חלל מתחם הספא
  • בעל כרטיס האשראי יוודא שכל הפרטים הרשומים נכונים ויחתום לאישור. בעל כרטיס האשראי, בחתימתו, מסכים לפצות את בעלי המתחם בגין קרות נזק למקום, לרכוש בו, לבריכות הזרמים והשחיה, בגין כל נזק שיתגלה, ובאם הפר את תנאי ההתקשרות. במצב של תקלה במתחם האירוח או במתקניו, בעלי המקום ידאגו לתקן את התקלה מהר ככל האפשר וככל שהדבר יתאפשר. במצב בו לא ניתן יהיה לתקן את התקלה האורח מסכים בזאת לא להעלות טענות ובקשות להחזר כספי או פיצוי.

 

 1. שימוש במידע שבאתר:

במהלך הרישום לאתר, נדרש כל מזמין למסור את פרטיו האישים ובכלל זה: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון. מזמין אשר מסר את פרטיו נותן בזאת את הסכמתו להצטרף לרשימת התפוצה של האתר. האתר שומר לעצמו את הזכות לשלוח מעת לעת הודעות באמצעות דיוור אלקטרוני ו/או הודעות SMS ו/או בכל דרך אחרת שרואה הוא לנכון בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008. עם זאת, הלקוחות יכולים בכל עת לדרוש להסירם מרשימת התפוצה של האתר, והסרה זו תבוצע בסמוך לקבלת הדרישה.

 1. ביטול הזמנה על ידי המפעיל:
  • המפעיל, רשאי לבטל כל הזמנה ו/או למנוע מהמזמין לבצע הזמנה כלשהיא, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים, אשר אינם מהווים רשימה ממצה:
   1. המזמין ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או על הוראות המפעיל ביחס לשימוש באתר;
   2. המזמין מסר בעת ההרשמה ו/או ההזמנה ו/או לאחר מכן, בכתב ו/או בטלפון, פרטים מטעים;
   3. המזמין ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מנותני השירותים ו/או בצד ג' כלשהו ;
  • הודעה על ביטול ההזמנה יכול שתימסר למזמין בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני המעודכנת בכרטיס המזמין.
  • בעת הביטול יבוצע החזר למזמין לאמצעי התשלום עימו ביצע את ההזמנה ובהתאם לתנאי חברת האשראי עימה בוצע התשלום. באחריות המזמין לעדכן את החברה בדבר החלפת פרטי ההתקשרות עימו לרבות כתובת מגורים, כתובת דוא"ל וטלפון.
 2. דמי ביטול:
  • בעת ביצוע ההזמנה יחויב הכרטיס ב 150 שקלים שהם במקרה של ביטול לא יוחזרו בכל מקרה.
  • ביטול הזמנה 7 עד 4 ימים מתאריך האירוח – דמי ביטול 50% מערך ההזמנה.
  • ביטול הזמנה פחות מ-4 ימים מתאריך האירוח – דמי ביטול 100% מערך ההזמנה.
  • "עסקה ברגע האחרון" – על אף תנאי הביטול הרשומים לעיל, ביטול עסקה שהוזמנה 7 ימים או פחות ממועד ההגעה יגרור 100% דמי ביטול.

במקרה של אי הגעה או אי עמידה בתנאי ההסכם במועד הקבוע על פי ההזמנה תגבה החברה (או מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך 100% (מאה אחוז) משווי ההזמנה הכולל.(למעט חיובי נזקים)

 • המזמין מצהיר בעת ביצוע ההזמנה כי מצב בריאותו תקין, וכך גם מצבם הבריאותי של המוזמנים על ידיו ולא תהא לו ו/או להם שום תביעה או טענה במידה שעקב השימוש באחד המתקנים תהא הרעה במצבם הבריאותי, ואין המפעיל נושא באחריות על כך.